Công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power mới đây đã công bố báo cáo 2018 U.S. Vehicle Dependability Study, trong đó tính toán số vấn đề mà các khách hàng sở hữu các mẫu xe ra mắt vào năm 2015 trong suốt ba năm sử dụng.

Báo cáo này cũng tìm ra rằng độ tin cậy của các mẫu xe nói chung đã tăng 9% so với báo cáo năm ngoái. Được biết, báo cáo này đã được tung ra thường niên kể từ năm 2013 cho tới nay.

Trong báo cáo năm nay, Lexus tiếp tục đứng đầu danh sách những thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất trong năm thứ bảy liên tiếp với 99 vấn đề được báo cáo trên 100 xe, trong khi đó con số trung bình của ngành công nghiệp xe hơi là 142. Porsche, Buick, Infiniti, và Kia lần lượt nắm giữ các vị trí còn lại trong top 5.

Dưới đây là danh sách đầy đủ 15 thương hiệu xe đáng tin cậy nhất theo báo cáo của J.D. Power.

1. Lexus: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 99 1. Lexus: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 99
2. Porsche: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 100 2. Porsche: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 100
3. Buick: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 116 3. Buick: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 116
4. Infinity: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 120 4. Infinity: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 120
5. Kia: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 120 5. Kia: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 120
Đồng hạng 6: Chevrolet: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 124 Đồng hạng 6: Chevrolet: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 124
Đồng hạng 6: Huyndai: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 124 Đồng hạng 6: Huyndai: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 124
Đồng hạng 7: BMW: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 127 Đồng hạng 7: BMW: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 127
Đồng hạng 7: Toyota: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 127 Đồng hạng 7: Toyota: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 127
Đồng hạng 8: Lincoln: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 133 Đồng hạng 8: Lincoln: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 133
Đồng hạng 8: Nissan: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 133 Đồng hạng 8: Nissan: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 133
9. Honda: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 140 9. Honda: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 140
10. Audi: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 141 10. Audi: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 141
11. Mazda: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 144 11. Mazda: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 144
12. Mercedes-Benz: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 147 12. Mercedes-Benz: Số vấn đề được báo cáo trên 100 xe: 147