Kể từ những ngày đầu tiên của lịch sử, con người luôn tìm cách tạo ra những công cụ mới khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Hiện tại, với sự hỗ trợ của công nghệ, những phát kiến còn tạo ra ảnh hưởng sâu đậm hơn nữa.

Dưới đây là 10 công nghệ được dự đoán sẽ tạo ra những cú đột phá lớn trong thời gian tới. Những dự đoán này được MIT Technology Review đưa ra dưới sự chắp bút của Bill Gates.

10 công nghệ sẽ thay đổi thế giới trong những năm tiếp theo ảnh 0