Xem thêm: Đức Phúc vừa ra MV mới đã bị Erik bóc ‘phốt’: Không trả catse, mượn đồ không ghi cảm ơn