Cục NTBD thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc trước 1975

Theo VOVĐăng lúc

Bộ VHTT-DL vừa gửi công văn đề nghị Cục NTBD thu hồi lại quyết định tạm dừng 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975.

Theo công văn: “Vừa qua, Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành văn bản tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến gồm Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), Đừng gọi anh bằng chú (ghi tên tác giả là Diên An) trên cơ sở văn bản đề xuất của Sở VHTT TP HCM là chưa đủ căn cứ, gây phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội.

Công văn Bộ VHTT-DL yêu cầu Cục NTBD thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước 1975.

Về việc này Bộ VHTT-DL có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu Cục NTBD thu hồi Quyết định số 20/QĐ-NTBD ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Cục NTBD. Tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ VHTT-DL trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

Công văn Cục NTBD quyết định thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc ra đời trước 1975.

Ngay sau khi có công văn chỉ đạo của Bộ VHTT-DL, Cục NTBD cũng đã ra quyết định thu hồi quyết định số 20/QĐ-NTBD ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Cục NTBD về việc thu hồi 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 và công văn số 110/NTBD-QLBĐ ngày 24/2/2017 của Cục NTBD gửi Sở VHTT TPHCM về việc thống nhất tạm thời dừng việc lưu hành một số bài hát đã được cấp phép phổ biến. Lý do: Chưa đủ cơ sở tạm thời dừng phổ biến 5 bài hát gồm Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), Đừng gọi anh bằng chú (ghi tên tác giả là Diên An) theo ý kiến đề nghị của Sở VHTT TP HCM.

Trong quyết định này, lãnh đạo Cục NTBD cũng đã xin nhận trách nhiệm về sự việc trên và tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với bộ phận tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975.
Trong thời gian tới, Cục NTBD sẽ phối hợp với các Sở VHTT &DL và các Hội Văn học nghệ thuật tổ chức thu thập tư liệu các bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được phổ biến để tổ chức Hội đồng thẩm định và cập nhật, bổ sung vào danh mục cho phép phổ biến. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ VHTT-DL trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

BÀI VIẾT

Theo VOV