Clip: Vườn thú Hà Nội dùng ống thổi bắn thuốc mê bắt khỉ hoang