Đúng 16h30 chiều nay (9/8), đại diện sở y tế Hòa Bình đã công bố trước toàn thể cán bộ chủ chốt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình về quyết định thi hành kỷ luật đối với Giám đốc bệnh viện tỉnh – ông Trương Quý Dương.

Công bố quyết định kỷ luật giám đốc bệnh viện (Ảnh: Đàm Quang) Công bố quyết định kỷ luật giám đốc bệnh viện (Ảnh: Đàm Quang)

Theo đó, căn cứ thông báo số 300 ngày 8/8/2017 của ban cán sự Đảng UBND tinh Hòa Bình về việc xử lý cán bộ lãnh đạo sau sự cố y khoa tại BVDK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017, xét đề nghị cua hội đồng kỷ luật ngày 21/7/2017 và đè nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ sở y tế, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỉ luật hình thức cách chức đối với ông Trương Quý Dương Giám Đốc BVDK tỉnh Hòa Bình.

Ông Dương đã không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng trong sự cố y khoa tại BVDK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.

Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày 9/8/2017 đến hết ngày 9/8/2018.

Trước đó, ngày 21/7, sau khi phân tích, đưa ra các hình thức kỷ luật, 100% thành viên của Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã đồng ý cách chức Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình đối ông Trương Quý Dương vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành để xảy ra sự cố y khoa gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vụ 8 người chạy thận tử vong: Cách chức giám đốc bệnh viện trong 1 năm ảnh 1Trước đó 1 ngày, bản thân ông Trương Quý Dương tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm của giám đốc đến đâu thì ông nhận hình thức kỷ luật đến đấy và xin thôi vị trí Giám đốc Bệnh Viện, đồng thời ông cũng xin đề nghị được bố trí công tác khác sau khi có kết luận của Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cũng công bố quyết định giao ông Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc (người ngoài cùng bên trái), phụ trách bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi công bố quyết định cách chức Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, Hội đồng kỷ luật BVĐK tỉnh đã họp kiểm điểm bỏ phiếu kiến kết quả 3/5 phiếu đề nghị hình thức cách chức đối với Ông Trần Văn Thắng Trưởng phòng vật tư Y tế BVĐK tỉnh Hòa Bình.