Ngày 11/1, UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã có báo cáo giải trình về việc UBND xã Nhân Cơ xây dựng sân tennis trong khuôn viên trụ sở không đúng quy định.

Theo báo cáo, UBND xã Nhân Cơ đã huy động doanh nghiệp, chi nhánh các ngân hàng và công ty Nhôm Đắk Nông trên địa bàn đóng góp tiền để xây dựng. Sân được được đưa vào sử dụng tháng 10/2015, tổng giá trị 520 triệu đồng.

Sau khi xây dựng, sân tennis chỉ có Bí thư, Chủ tịch, một Phó chủ tịch UBND xã Nhân Cơ và 20 lãnh đạo, người lao động của các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn chơi.

“Liên quan đến các sai phạm về mặt tài chính của lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ, UBND huyện sẽ thực hiện xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh thời gian tới”, báo cáo nêu.

Sân tennis được UBND xã Nhân Cơ vận động xây dựng trong khuôn viên trụ sở. Ảnh: Minh Quý. Sân tennis được UBND xã Nhân Cơ vận động xây dựng trong khuôn viên trụ sở. Ảnh: Minh Quý.

Còn theo UBND xã Nhân Cơ, để thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất, văn hóa trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. Từ đó, xã đã lên kế hoạch xây dựng khu thể thao bằng nguồn vốn xã hội hóa, xin nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.

Những người tham gia chơi phải đóng 200.000 đồng/tháng làm quỹ chung trang trải kinh phí mua bóng, nước uống, bảo trì sân.

Theo lãnh đạo xã Nhân Cơ, sân tennis không nằm trong quy hoạch về xây dựng công trình thể thao của xã.

Việc xin chủ trương xây dựng không có văn bản mà bằng miệng, không có đề án, thiết kế. Ngoài ra, lãnh đạo xã tự đứng ra vận động doanh nghiệp, các chi nhánh ngân hàng đóng góp tiền rồi thuê đơn vị xây dựng về thi công. Khoản tiền huy động không được gửi vào tài khoản ngân hàng theo quy định, việc thu, chi không xác lập hóa đơn.

UBND xã Nhân Cơ nơi xây dựng sân tennis. Ảnh: Google Maps. UBND xã Nhân Cơ nơi xây dựng sân tennis. Ảnh: Google Maps.