Từ ngày 30/6 đến 6/7, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ ở quận Hà Đông, Đoàn thành niên Công an thành phố Hà Nội tổ chức khóa “Học làm chiến sĩ công an” cho 115 em nhỏ 9 đến 14 tuổi trên địa bàn. Đây là chương trình trải nghiệm thực tế, giúp các em nhỏ rèn luyện nền nếp, tác phong, lối sống tự lập, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật, kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống. Từ ngày 30/6 đến 6/7, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ ở quận Hà Đông, Đoàn thành niên Công an thành phố Hà Nội tổ chức khóa “Học làm chiến sĩ công an” cho 115 em nhỏ 9 đến 14 tuổi trên địa bàn. Đây là chương trình trải nghiệm thực tế, giúp các em nhỏ rèn luyện nền nếp, tác phong, lối sống tự lập, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật, kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống.
 Trong ngày thứ ba của khóa học, được nghe về những điều nên tránh, tập kỹ năng chống bị xâm hại và bắt cóc, nhiều em tỏ ra hào hứng. Trong ngày thứ ba của khóa học, được nghe về những điều nên tránh, tập kỹ năng chống bị xâm hại và bắt cóc, nhiều em tỏ ra hào hứng.
 Trẻ được dạy các động tác võ thuật để tránh bị xâm hại thể chất, cách chống đỡ và chạy thoát. Trẻ được dạy các động tác võ thuật để tránh bị xâm hại thể chất, cách chống đỡ và chạy thoát.
 Những kỹ năng thoát hiểm khi bị bắt nạt, bị đánh được các thầy chỉ tường tận, học sinh quan sát và thực hành tại chỗ. Những kỹ năng thoát hiểm khi bị bắt nạt, bị đánh được các thầy chỉ tường tận, học sinh quan sát và thực hành tại chỗ.
 Nhằm khuyến khích trẻ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, giảng viên đã dạy 25 động tác võ tổng hợp của công an nhân dân. Nhằm khuyến khích trẻ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, giảng viên đã dạy 25 động tác võ tổng hợp của công an nhân dân.
 Yến Linh, học lớp 3, nhà ở Quán Gánh chia sẻ: “Con ở đây được ba ngày rồi, thấy rất thích”. Yến Linh, học lớp 3, nhà ở Quán Gánh chia sẻ: “Con ở đây được ba ngày rồi, thấy rất thích”.
 Nhiều em khác do lần đầu xa gia đình, tập luyện nhiều nên tỏ ra mệt mỏi, nằm xuống sàn tập. Nhiều em khác do lần đầu xa gia đình, tập luyện nhiều nên tỏ ra mệt mỏi, nằm xuống sàn tập.
 Mỗi lúc giải lao, thầy cô phụ trách lớp lại trò chuyện, động viên các em. Để đảm bảo an toàn và điều kiện tốt nhất cho khóa học, Công an thành phố Hà Nội đã tập huấn cho hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tham gia làm công tác quản lý, giảng dạy. Mỗi lúc giải lao, thầy cô phụ trách lớp lại trò chuyện, động viên các em. Để đảm bảo an toàn và điều kiện tốt nhất cho khóa học, Công an thành phố Hà Nội đã tập huấn cho hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tham gia làm công tác quản lý, giảng dạy.