Clip: Quán nước mía thu gần 7 triệu đồng mỗi ngày trong đợt nắng nóng