Lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) diễn ra vào đêm 18/2 (14 tháng Giêng), dù vào ngày làm việc đầu tuần vẫn thu hút hàng nghìn du khách thập phương về dự. Lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) diễn ra vào đêm 18/2 (14 tháng Giêng), dù vào ngày làm việc đầu tuần vẫn thu hút hàng nghìn du khách thập phương về dự.
 Hàng rào sắt được dựng ở cửa đền Thiên Trường trước giờ làm lễ khai ấn. Ban tổ chức huy động lực lượng công an, bộ đội địa phương và dân phòng chia làm 5 vòng bảo vệ và 23 chốt tại các tuyến đường quanh khu vực đền Trần. Hàng rào sắt được dựng ở cửa đền Thiên Trường trước giờ làm lễ khai ấn. Ban tổ chức huy động lực lượng công an, bộ đội địa phương và dân phòng chia làm 5 vòng bảo vệ và 23 chốt tại các tuyến đường quanh khu vực đền Trần.
 Lúc 21h, ban tổ chức phát loa kêu gọi du khách ra khỏi khuôn viên đền để chuẩn bị làm lễ. Nhiều người được huy động thu đồ lễ tại các ban thờ trong và ngoài đền, tránh tình trạng sau khi khai ấn, người dân tràn vào tranh giành đồ thờ. Lúc 21h, ban tổ chức phát loa kêu gọi du khách ra khỏi khuôn viên đền để chuẩn bị làm lễ. Nhiều người được huy động thu đồ lễ tại các ban thờ trong và ngoài đền, tránh tình trạng sau khi khai ấn, người dân tràn vào tranh giành đồ thờ.
 Sau khi khai ấn, hàng rào sắt được mở cho du khách vào dâng hương. Tại đền Thiên Trường, người dân tranh nhau đặt lễ, dùng tiền xoa vào thanh bảo kiếm thờ tại đây. Sau khi khai ấn, hàng rào sắt được mở cho du khách vào dâng hương. Tại đền Thiên Trường, người dân tranh nhau đặt lễ, dùng tiền xoa vào thanh bảo kiếm thờ tại đây.
 Du khách chen chân sờ vào chiếc chuông lớn và con hạc đặt ở lối ra của đền. Du khách chen chân sờ vào chiếc chuông lớn và con hạc đặt ở lối ra của đền.
 Ban tổ chức di chuyển hòm công đức ra sát lối đi để tránh việc người dân rải tiền lẻ bừa bãi trong khuôn viên đền. Ban tổ chức di chuyển hòm công đức ra sát lối đi để tránh việc người dân rải tiền lẻ bừa bãi trong khuôn viên đền.
 Sân đền chật kín người dân đến lễ trong đêm. Lễ khai ấn đền Trần là một trong những hoạt động trọng tâm trong mùa lễ hội tại Nam Định. Theo truyền thống, lễ khai ấn diễn ra với 3 nghi thức: Dâng hương, rước kiệu ấn và khai ấn tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường) với ý nghĩa phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc. Từ 5h ngày 19/2 (ngày 15 tháng Giêng), ban tổ chức phát ấn cho người dân và du khách thập phương. Sân đền chật kín người dân đến lễ trong đêm. Lễ khai ấn đền Trần là một trong những hoạt động trọng tâm trong mùa lễ hội tại Nam Định. Theo truyền thống, lễ khai ấn diễn ra với 3 nghi thức: Dâng hương, rước kiệu ấn và khai ấn tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường) với ý nghĩa phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc. Từ 5h ngày 19/2 (ngày 15 tháng Giêng), ban tổ chức phát ấn cho người dân và du khách thập phương.