Học sinh tựu trường năm học 2018-2019 ở TP.HCM – Ảnh: H.HG. Học sinh tựu trường năm học 2018-2019 ở TP.HCM – Ảnh: H.HG.

Riêng bậc học mầm non, ngày tựu trường sẽ là 5-9. Tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT, hệ giáo dục thường xuyên sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 5-9.

Theo kế hoạch trên, bậc tiểu học sẽ có 18 tuần thực học ở học kỳ I, 17 tuần thực học ở học kỳ II, còn lại là dành cho các hoạt động giáo dục. Các trường sẽ xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 trước ngày 15-6-2020.

Bậc THCS có 19 tuần thực học ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II và các hoạt động giáo dục khác. Các trường THCS xét tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 trước ngày 15-6-2020.

Bậc THPT có 19 tuần thực hiện chương trình ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II và các hoạt động giáo dục khác. Các trường THPT sẽ hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 31-7-2020.

Như vậy, năm nay học sinh TP.HCM vẫn tựu trường và bắt đầu học chương trình của năm học mới trước ngày khai giảng 2 tuần.