Sáng 11/7, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo đó, tính đến 0h ngày 1/4/2019, dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, nam giới 47.881.061 người (49,8%), nữ giới 48.327.923 người (50,2%). Với dân số này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines.

Dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người. Ảnh: VnExpress Dân số Việt Nam đạt hơn 96,2 triệu người. Ảnh: VnExpress

Kể từ năm 2009, sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 1989 - 2009, tăng khoảng 1,18 triệu người/năm.

Tính từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2009, mật độ dân số của Việt Nam tăng từ 269 người/km2 lên 290 người/km2. Hai thành phố có mật độ dân số cao trong nước là Hà Nội 2.398 người/km2 và TP. HCM 4.363 người/km2. Mật độ dân số của 2 thành phố này cao hơn gấp 10 lần so với mật độ chung của cả nước.

Sự phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế - xã hội cũng có sự khác biệt đáng kể: vùng đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất cả nước với 22,5 triệu dân (chiếm gầ 23,4% dân số cả nước); vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với 20,3 triệu người (chiếm 21%).

Tây Nguyên có ít người sinh sống nhất với tổng dân số 5,8 triệu người (chiếm 6,1% dân số cả nước).

Chỉ số giới tính trung bình cả nước là 99,1 nam/100 nữ; khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ; khu vực nông thôn là 100,5 nam/100 nữ.

Dân số khu vực thành thị là 33 triệu; khu vực nông thôn 63,1 triệu.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã kết hôn là 77,5%; trong đó, dân số đang có vợ hoặc chồng chiếm 69%; trong tình trạng ly hôn hoặc ly thân chiếm 2,1%; góa chồng hoặc vợ chiếm 6,2%.

91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông được đi học; tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên là 95.8%.

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học nhưng không đến trường ở vùng Đồng bằng sông Hồng thấp nhất cả nước (khoảng 3,2%). Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là các vùng có tỷ lệ dân số thuộc nhóm này cao nhất cả nước, tỷ lệ trẻ em không đi học mỗi vùng là 13,3%.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở cả nước, tổng số hộ gia đình cả nước đạt 26.870.079 hộ, tăng 4,4 triệu so với năm 2009. Hiện có khoảng 4.800 hộ không có nhà ở.

93,1% hộ dân cư đang số trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố. Trong 20 năm qua, điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ sống trng nhà ở kiến cố và bán kiên cố đã tăng nhanh. Vẫn còn 6,9% hộ dân cư đang sống trong nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ.