Rất đông người dân, bạn bè đồng nghiệp đến đưa tiễn phi công Trí.

Rất đông người dân, bạn bè đồng nghiệp đến đưa tiễn phi công Trí.

Nghĩa trang thị xã Sơn Tây, nơi an nghỉ của anh Trí

Nghĩa trang thị xã Sơn Tây, nơi an nghỉ của anh Trí

Nhiều người tay cầm hình ảnh anh, xếp hàng trước cổng nghĩa trang.

Nhiều người tay cầm hình ảnh anh, xếp hàng trước cổng nghĩa trang.

Con trai và vợ phi công Khuất Mạnh Trí

Con trai và vợ phi công Khuất Mạnh Trí

Các đồng đội làm nghi thức đưa anh về với đất mẹ

Các đồng đội làm nghi thức đưa anh về với đất mẹ

Đồng đội cùng nhau hoàn thành nghi thức tang lễ cho anh Trí

Đồng đội cùng nhau hoàn thành nghi thức tang lễ cho anh Trí

Tất cả đồng đội thương xót tiễn anh lần cuối

Tất cả đồng đội thương xót tiễn anh lần cuối

Các nghi thức tang lễ lần lượt được thực hiện

Các nghi thức tang lễ lần lượt được thực hiện

Rất nhiều người dân, kể cả các cụ già cũng tới dự tang lễ, chia buồn cùng gia đình

Rất nhiều người dân, kể cả các cụ già cũng tới dự tang lễ, chia buồn cùng gia đình

Dù trời mưa nhưng vẫn rất đông người che dù đến đưa tiễn người phi công anh hùng

Dù trời mưa nhưng vẫn rất đông người che dù đến đưa tiễn người phi công anh hùng