, ngày tháng ,

Hãi hùng muỗi to hơn bàn tay

Con muỗi khổng lồ này có chiều dài phần thân lên đến 5 cm và cánh dài gấp 10 lần so với những con muỗi thông thường.
Khám phá