Theo Điểm a Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ 1 ngày vào Tết dương lịch và hưởng nguyên lương.

Ngày 1 Tết dương lịch năm nay rơi vào thứ 2 đầu tuần. Ngày 30/12/2017 và 31/12/2017 rơi vào 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật. Do đó, Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 sẽ kéo dài 3 ngày.

Người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới. Người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới.

Tuy nhiên, việc được nghỉ liền 3 ngày hay không còn phụ thuộc vào mô hình cơ quan, tổ chức và chế độ làm việc.

Trường hợp nghỉ 3 ngày áp dụng với công chức, viên chức và người lao động có chế độ 2 ngày nghỉ/tuần (ngày Thứ 7 và Chủ nhật). Nay được nghỉ thêm thứ 2 (Tết dương lịch). Trường hợp nghỉ 2 ngày liên tục (từ Chủ nhật ngày 31/12/2017 đến hết Thứ 2 ngày 01/01/2018) với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày nghỉ/tuần (ngày Chủ nhật). Nay được nghỉ thêm thứ 2 (Tết dương lịch).

Với các doanh nghiệp, lịch nghỉ trên có thể được thiết kế sao cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, người lao động nếu làm việc vào ngày nghỉ sẽ có chế độ lương đặc thù.