Rác tràn ra vỉa hè Rác tràn ra vỉa hè
 Một phụ nữ bán hàng bên cạnh ngập ngụa rác thải Một phụ nữ bán hàng bên cạnh ngập ngụa rác thải

Rác tràn ra đường phố đi bộ hậu đón Noel ảnh 2

Một số thùng rác quá tải, sức chứa không đủ dẫn đến việc rác tràn ra lòng đường Một số thùng rác quá tải, sức chứa không đủ dẫn đến việc rác tràn ra lòng đường

Rác tràn ra đường phố đi bộ hậu đón Noel ảnh 4

Trong khi đó, nhiều người lại ném rác ngay cạnh thùng Trong khi đó, nhiều người lại ném rác ngay cạnh thùng
Rác thải ngập ngụa vì lượng người đổ về quá đông Rác thải ngập ngụa vì lượng người đổ về quá đông

Rác tràn ra đường phố đi bộ hậu đón Noel ảnh 7

Trên mặt hồ lềnh bềnh rác thải Trên mặt hồ lềnh bềnh rác thải
Một số sạp hàng bán nước rải ghế giữa phố đi bộ, khiến việc đi lại bị cản trở, ách tắc Một số sạp hàng bán nước rải ghế giữa phố đi bộ, khiến việc đi lại bị cản trở, ách tắc