Tấm thảm vàng rực trải dài khắp đồng quê xứ Nghệ. Ảnh: Trung Hà   Tấm thảm vàng rực trải dài khắp đồng quê xứ Nghệ. Ảnh: Trung Hà  
Màu của bình yên và no ấm. Ảnh: Trần Cảnh Yên Màu của bình yên và no ấm. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Không khí hối hả trên những cánh đồng. Ảnh: Trung Hà Không khí hối hả trên những cánh đồng. Ảnh: Trung Hà
Mệt nhọc, bận rộn nhưng tràn ngập niềm vui được mùa. Ảnh: Quốc Đàn Mệt nhọc, bận rộn nhưng tràn ngập niềm vui được mùa. Ảnh: Quốc Đàn
Lúa reo theo bước chân về. Ảnh: Quốc Đàn Lúa reo theo bước chân về. Ảnh: Quốc Đàn
Cả người và trâu cùng cố gắng. Ảnh: Nguyễn Đạo Cả người và trâu cùng cố gắng. Ảnh: Nguyễn Đạo
Tuốt lúa bên đường. Ảnh: Trần Cảnh Yên Tuốt lúa bên đường. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Theo mẹ cha ra ruộng. Ảnh: Trần Cảnh Yên Theo mẹ cha ra ruộng. Ảnh: Trần Cảnh Yên
Thơm mùi khói đốt đồng sau khi thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Hà Thơm mùi khói đốt đồng sau khi thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Hà
“Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm”. Ảnh: Hồ Đình Chiến “Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm”. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Đường làng, ngõ quê thanh bình màu rơm, màu lúa. Ảnh: Trung Hà Đường làng, ngõ quê thanh bình màu rơm, màu lúa. Ảnh: Trung Hà
Niềm vui hồn nhiên ngày mùa của lũ trẻ. Ảnh: Quốc Đàn Niềm vui hồn nhiên ngày mùa của lũ trẻ. Ảnh: Quốc Đàn