Nông dân phun thuốc diệt lục bình dày đặc trên sông

Theo VnExpressĐăng lúc

Lục bình dày đặc trên sông vùng Đồng Tháp Mười (Long An) người dân phải phun thuốc diệt nhưng vẫn không hiệu quả

Nông dân phun thuốc diệt lục bình dày đặc trên sông

BÀI VIẾT

Theo VnExpress