Bạn sẽ nhanh chóng đoán ra kết quả của bài toán chứ? Bạn sẽ nhanh chóng đoán ra kết quả của bài toán chứ?

Thông thường, mọi người sẽ hiểu rằng mỗi bông hoa đỏ có giá trị là 20 đơn vị. Còn mỗi bông hoa tím sẽ là 5 đơn vị và 2 đơn vị cho bông hoa vàng. Sau khi tính, đáp án bài toán được cho là 101, 102 hoặc 105? Thậm chí, nhiều người còn đưa ra kết quả là 26? Vậy đâu mới là câu trả lời đúng nhất cho bài toán tưởng chừng quá đơn giản này?

Không hiểu bằng cách nào mà mỗi người một đáp án?! Cộng đồng mạng thế giới đã đưa ra rất nhiều đáp án, nhưng chỉ trong số ít họ là đúng. Không hiểu bằng cách nào mà mỗi người một đáp án?! Cộng đồng mạng thế giới đã đưa ra rất nhiều đáp án, nhưng chỉ trong số ít họ là đúng.

Tuy nhiên, tất cả đều là những câu trả lời hoàn toàn sai khi những bông hoa trên đã ẩn đi các giá trị mà bạn không thể ngờ được.

Ở phép tính thứ 3, hai bông hoa vàng có giá trị là 2. Suy ra, chỉ với một bông hoa thì giá trị của nó là 1. 

Tiếp đó, hãy chú ý số cánh hoa trên bông hoa tím ở hai phép tính thứ 2 và 3, mỗi bông hoa đều sở hữu 5 cánh hoa hợp thành. Chỉ duy nhất bông hoa tím ở phép tính cuối cùng sở hữu 4 cánh hoa. Nghĩa là, mỗi cánh hoa tương đương 1 đơn vị. Do đó, bạn phải thực hiện phép tính cuối như sau: 1 + 20 x (1×4) = 81.

Đơn giản vậy thôi, thế nhưng hầu hết người giải bài toán trên đều bị “gài” ở số lượng cánh hoa!