Lắp điện năng lượng mặt trời vừa dùng vừa bán ở Sài Gòn