Dưới đây là một số đặc điểm về căn bệnh ung thư trực tràng quái ác mà ca sĩ Trần Lập mắc phải: 

[Infographic] Điều cần biết về căn bệnh ung thư trực tràng[Infographic] Điều cần biết về căn bệnh ung thư trực tràng
[Infographic] Điều cần biết về căn bệnh ung thư trực tràng

[Infographic] Điều cần biết về căn bệnh ung thư trực tràng

[Infographic] Điều cần biết về căn bệnh ung thư trực tràng

[Infographic] Điều cần biết về căn bệnh ung thư trực tràng