Một thí sinh đã quên ký tên vào bài làm thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018, sinh viên tình nguyện đã phải đi tìm gấp.

Nhiều thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018 và ra khỏi phòng thi từ sớm. Khoản 9h15, cán bộ tại điểm trường đại học Công nghiệp Hà Nội ra cổng trường thông báo 1 thí sinh quên không ký bài thi.

Sau đó, sinh viên tình nguyện đã đi tìm thí sinh này. Rất may, thí sinh chưa rời khỏi điểm thi mà đang ngồi uống nước cùng bạn.

Ngay lập tức, thí sinh này đã chạy vào để ký bài thi.

Hi hữu: Thí sinh quên ký tên vào bài thi Ngữ văn, sinh viên tình nguyện nhớn nhác tìm.