Người dân có mặt tại Văn miếu Quốc tử giám từ rất sớm để xin chữ đầu năm. Người dân có mặt tại Văn miếu Quốc tử giám từ rất sớm để xin chữ đầu năm.
 Những chữ đã viết sẵn được treo ở nhiều quầy hàng. Những chữ đã viết sẵn được treo ở nhiều quầy hàng.
 Người dân chờ xin chữ. Người dân chờ xin chữ.
 Người dân đến Văn Miếu Quốc tử giám từ rất sớm. Người dân đến Văn Miếu Quốc tử giám từ rất sớm.
 Rất nhiều trẻ em theo chân bố mẹ đến xin chữ. Rất nhiều trẻ em theo chân bố mẹ đến xin chữ.
 Dòng người đổ vào khu vực bên trong xếp thành hàng dài. Dòng người đổ vào khu vực bên trong xếp thành hàng dài.
 Sau khi xin chữ, nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Sau khi xin chữ, nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
 Các bạn trẻ đến chủ yếu xin chữ đỗ đạt, hiếu học… Các bạn trẻ đến chủ yếu xin chữ đỗ đạt, hiếu học…
 Nữ sinh vừa xin được chữ từ ông đồ. Nữ sinh vừa xin được chữ từ ông đồ.
 Những ngày này, các ông đồ khá bận rộn. Những ngày này, các ông đồ khá bận rộn.
 Rất nhiều những phong bao đỏ ghi lời chúc năm mới được treo bán. Rất nhiều những phong bao đỏ ghi lời chúc năm mới được treo bán.
 Ông đồ đang cho chữ.. Ông đồ đang cho chữ..
 Những ông đồ trẻ cũng xuất hiện tại buổi cho chữ đầu năm này. Những ông đồ trẻ cũng xuất hiện tại buổi cho chữ đầu năm này.
 Nhiều người xếp hàng tại khu vực bia Văn Miếu Quốc tử giám. Nhiều người xếp hàng tại khu vực bia Văn Miếu Quốc tử giám.
 Bàn thư pháp. Bàn thư pháp.
 Phía bên ngoài cổng có rất đông người. Phía bên ngoài cổng có rất đông người.
 2 bạn trẻ đang xin chữ. 2 bạn trẻ đang xin chữ.
 Hội chữ Xuân Kỷ Hợi với chủ đề Văn Hiến. Hội chữ Xuân Kỷ Hợi với chủ đề Văn Hiến.
 Những ông đồ trẻ thể hiện tài năng thư pháp. Những ông đồ trẻ thể hiện tài năng thư pháp.
 Thời gian diễn ra lễ hội được công khai để người dân nắm rõ. Thời gian diễn ra lễ hội được công khai để người dân nắm rõ.
 Rất đông người dân tập trung trước sân. Rất đông người dân tập trung trước sân.
 Một người dân đang chờ xin chữ. Một người dân đang chờ xin chữ.
 Trẻ em theo chân cha mẹ đến Văn miếu. Trẻ em theo chân cha mẹ đến Văn miếu.
 Các chữ được viết sẵn. Các chữ được viết sẵn.
 Ai cũng háo hức xin cho mình những chữ may mắn, bình an, thành đạt trong năm mới này. Ai cũng háo hức xin cho mình những chữ may mắn, bình an, thành đạt trong năm mới này.

Hàng nghìn người đổ về Văn miếu Quốc tử giám xin chữ đầu năm ảnh 25