Những năm gần đây, đoạn đê sông Bùi chạy qua huyện Chương Mỹ thường xuyên bị nước lũ rừng ngang gây sạt lở. Trong trường hợp đê tả Bùi bị vỡ, nước lũ sẽ tràn vào nội thành Hà Nội. Những năm gần đây, đoạn đê sông Bùi chạy qua huyện Chương Mỹ thường xuyên bị nước lũ rừng ngang gây sạt lở. Trong trường hợp đê tả Bùi bị vỡ, nước lũ sẽ tràn vào nội thành Hà Nội.
 Trước việc đê tả Bùi chạy qua huyện Chương Mỹ thường xuyên bị nước tràn qua, tháng 10/2018, TP Hà Nội quyết định chi gần 40 tỷ đồng để gia cố lại bằng bê tông cốt thép. Trước việc đê tả Bùi chạy qua huyện Chương Mỹ thường xuyên bị nước tràn qua, tháng 10/2018, TP Hà Nội quyết định chi gần 40 tỷ đồng để gia cố lại bằng bê tông cốt thép.
 Bờ tả sông Bùi qua các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hòa Chính với tổng chiều dài hơn 1,4 km được kè kiên cố để chống sát lở, ngăn nước tràn qua. Bờ tả sông Bùi qua các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hòa Chính với tổng chiều dài hơn 1,4 km được kè kiên cố để chống sát lở, ngăn nước tràn qua.
 Lực lượng công nhân đang gấp rút hoàn thiện tuyến đê bê tông cốt thép để ngăn dòng nước lũ trong mùa mưa bão năm 2019. Lực lượng công nhân đang gấp rút hoàn thiện tuyến đê bê tông cốt thép để ngăn dòng nước lũ trong mùa mưa bão năm 2019.
 Toàn bộ bờ kè có phân chân đê bê tông cốt thép rộng khoảng 1 m, mái đê cao hơn 2 m. Toàn bộ bờ kè có phân chân đê bê tông cốt thép rộng khoảng 1 m, mái đê cao hơn 2 m.
 Những năm trước đây, TP Hà Nội cũng thường xuyên bỏ tiền ra để gia cố tuyến đê này trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, các phần đê yếu bằng đất không thể chống chọi được sức mạnh của lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ về. Những năm trước đây, TP Hà Nội cũng thường xuyên bỏ tiền ra để gia cố tuyến đê này trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, các phần đê yếu bằng đất không thể chống chọi được sức mạnh của lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ về.
 Sau khi tuyến đê hoàn thiện người dân bên tả Bùi có thể yên tâm trong mùa mưa bão không còn trong tình cảnh nơm nớp lo chạy lũ như những năm trước đây. Sau khi tuyến đê hoàn thiện người dân bên tả Bùi có thể yên tâm trong mùa mưa bão không còn trong tình cảnh nơm nớp lo chạy lũ như những năm trước đây.
 Ngược lại với bên tả Bùi, người dân bên hữu Bùi vẫn thuộc địa bàn xả lũ của TP mỗi khi mưa bão tràn về nước sông vượt mức quy định. Vì vậy, TP Hà Nội đang tìm biện pháp để người dân sống chung với lũ hoặc di dời lên vị trí cao hơn. Ngược lại với bên tả Bùi, người dân bên hữu Bùi vẫn thuộc địa bàn xả lũ của TP mỗi khi mưa bão tràn về nước sông vượt mức quy định. Vì vậy, TP Hà Nội đang tìm biện pháp để người dân sống chung với lũ hoặc di dời lên vị trí cao hơn.
 Sau nhiều tháng xây dựng, đoạn còn lại khoảng 500 m (từ cầu Cốc đến trạm bơm xã Thanh Bình) là hoàn thiện. Sau nhiều tháng xây dựng, đoạn còn lại khoảng 500 m (từ cầu Cốc đến trạm bơm xã Thanh Bình) là hoàn thiện.