Ông Trịnh Lương, con trai cả của vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ, người đã hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước cho biết, sau đám tang của cụ bà Minh Hồ, theo di nguyện, toàn bộ số tiền phúng điếu sẽ được gia đình chuyển nhờ Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan làm từ thiện.

Đến nay, qua kiểm kê, số tiền phúng điếu của mọi người trong và sau lễ tang cụ bà vào khoảng 400 triệu đồng và hiện tại đã được gửi vào Ngân hàng để chờ chuyển đi làm từ thiện.

Gia đình chuyển 200 triệu, nhờ Mặt trận tổ quốc và thống nhất giúp đỡ mua các nhu yếu phẩm cần thiết, phân phối đến cho những người dân vừa chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão ở miền Trung. Số tiền còn lại gia đình sẽ chờ đến học kỳ 2 của năm học này để phối hợp với Hội phụ nữ TP Hà Nội xét, trao tặng học bổng giúp đỡ các cháu học sinh cấp 3 nghèo học giỏi có thể học hết 3 năm.

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ - vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô.

Bên cạnh đó, gia đình cũng đã bàn thảo, thống nhất với Mặt trận tổ quốc về việc sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thành lập hai quỹ mang tên cụ Trịnh Văn Bô và quỹ thứ 2 mang tên Minh Hồ. Trong đó, quỹ Minh Hồ sẽ tập trung nguồn lực để cứu trợ cho đồng bào ở các nơi gặp thiên tai, tai nạn. Nếu năm nào ít thiên tai, quỹ sẽ tài trợ qua Mặt trận tổ quốc để làm nhà cho người dân nghèo. Mỗi ngôi nhà khi đó sẽ được tài trợ khoảng 50 triệu đồng để người dân sẽ luôn có nhà để ở, không phải ở lều tranh.

Một nửa quỹ đó sẽ tài trợ cho các cháu học sinh lớp 10 có gia đình khó khăn nhưng học giỏi, biết vươn lên. Quỹ sẽ cấp đủ học bổng 3 năm khoảng 15 triệu đồng/cháu để các cháu trở thành học sinh giỏi, có thể thi vào được các trường đại học.

Quỹ Trịnh Văn Bô sẽ tập trung trao học bổng cho các sinh viên đại học tập trung ở các ngành công thương, kinh tế… nhằm đào tạo các nhà doanh nghiệp, doanh nhân mới.

Cũng theo con trai cả của cụ Trịnh Văn Bô, hai quỹ này sẽ do gia đình khởi xướng, đóng góp và sau đó, kêu gọi thêm sự giúp đỡ của xã hội.