Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, nhưng nó luôn rình rập và có thẻ xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, mỗi chúng ta khi tham gia giao thông phải luôn thận trọng và ý thức được việc bảo toàn tính mạng cho mình cũng như rủi ro xảy đến cho người khác.

Những thông tin về vị trí ngồi trên các phương tiện giao thông dưới đây được tham khảo từ nhiều nguồn và nó có thể là một thông tin bổ ích để tham khảo giúp bạn tăng cường khả năng giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi tham gia giao thông.

Đi ôtô, máy bay, tàu hoả ngồi chỗ nào là an toàn  nguy hiểm nhất?Đi ôtô, máy bay, tàu hoả ngồi chỗ nào là an toàn  nguy hiểm nhất?Đi ôtô, máy bay, tàu hoả ngồi chỗ nào là an toàn  nguy hiểm nhất?Đi ôtô, máy bay, tàu hoả ngồi chỗ nào là an toàn  nguy hiểm nhất?Đi ôtô, máy bay, tàu hoả ngồi chỗ nào là an toàn  nguy hiểm nhất?Đi ôtô, máy bay, tàu hoả ngồi chỗ nào là an toàn  nguy hiểm nhất?

Tuy nhiên, trên mỗi chuyến xe, đôi khi chúng ta không có lựa chọn để ngồi ghế nào. Bởi nếu chúng ta được ngồi ghế an toàn đồng nghĩa với việc ai đó sẽ phải ngồi vào vị trí nguy hiểm. Vì thế, phương pháp giảm thiểu chấn thương hiệu quả nhất thực tế lại nằm ở sự cẩn trọng, ý thức của lái xe và chính những người tham gia giao thông.

Phía sau tay lái - là cả một gia đình, xin nhớ cho!