Ngoại hình khác thường khiến cuộc sống của Ly gặp không ít khó khăn, trẻ em trong xóm không thích chơi với em, còn chuyện đến trường thì dang dở.