Ngày 9/4, theo TTXVN, tại Công văn số 2769/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến về đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán COVID-19.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép được đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN Lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phải dựa trên quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.