Cả đêm tát nước ngập khỏi nhà sau cơn mưa lớn ở Sài Gòn