Bạn đã yêu ai bao giờ chưa? Nếu rồi thì có thể dùng một từ để diễn tả cảm giác của mình lúc yêu ai đó không?

Hừm, đã nghĩ ra chưa? Thú thực là rất khó đúng không? Tình yêu là vậy đó, khó nắm bắt, khó định nghĩa. Yêu là yêu thế thôi, bởi có nhiều khi còn chẳng biết là mình đối với người đó là thứ tình cảm gì, để giật mình nhận ra khi có ai đó nhắc đến, rồi nhận ra “à, hoá ra yêu một người là như thế này!”…

Duyên phận đúng là không thể nói trước điều gì. Duyên phận đúng là không thể nói trước điều gì.
Hãy để ý một chút đến điều này nhé! Hãy để ý một chút đến điều này nhé!
Hơi sến nhưng đó đúng là một người rất đặc biệt mà… Hơi sến nhưng đó đúng là một người rất đặc biệt mà…
Bạn đã có tình yêu nào như thế này chưa? Bạn đã có tình yêu nào như thế này chưa?
Bạn sẽ cảm nhận những điều đó bằng trái tim thôi. Bạn sẽ cảm nhận những điều đó bằng trái tim thôi.
Vì tình yêu còn là không ai muốn bỏ đi. Vì tình yêu còn là không ai muốn bỏ đi.
Thực sự là rất rất hạnh phúc đó! Thực sự là rất rất hạnh phúc đó!
Và bạn cũng để ý đến mọi thứ họ làm cho mình. Và bạn cũng để ý đến mọi thứ họ làm cho mình.
Khi yêu, hình như ai cũng thế. Khi yêu, hình như ai cũng thế.
Thời gian sẽ chứng minh tất cả! Thời gian sẽ chứng minh tất cả!
Vì đó chính là sức mạnh đích thực của tình yêu. Vì đó chính là sức mạnh đích thực của tình yêu.

Chúc bạn sẽ tìm được một ai đó là tình yêu đích thực của cuộc đời mình!