Tương truyền, lễ rước “Ông lợn” là dịp để dân làng tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ vững bờ cõi. Trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc ông lại thổi xôi, mổ lợn khao quân. Người dân trong làng khi đó thường mang lợn đến dâng và tôn ông là Thành Hoàng làng. Tương truyền, lễ rước “Ông lợn” là dịp để dân làng tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ vững bờ cõi. Trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc ông lại thổi xôi, mổ lợn khao quân. Người dân trong làng khi đó thường mang lợn đến dâng và tôn ông là Thành Hoàng làng.
 Những tiết mục đặc sắc trước giờ làm lễ. Những tiết mục đặc sắc trước giờ làm lễ.
 Màn múa lân không thể thiếu trong các lễ hội. Màn múa lân không thể thiếu trong các lễ hội.
 Các bô lão trong làng có mặt tại đình làng từ sớm. Các bô lão trong làng có mặt tại đình làng từ sớm.
 Ở 10 xóm của làng La Phù năm nay đã chọn ra được 17 “Ông lợn” đạt tiêu chuẩn khắt khe để được tham gia lễ rước lên đình làng. Ở 10 xóm của làng La Phù năm nay đã chọn ra được 17 “Ông lợn” đạt tiêu chuẩn khắt khe để được tham gia lễ rước lên đình làng.
 Gia đình nào có lợn được chọn rất hãnh diện và cho rằng năm mới may mắn sẽ đến với gia đình mình. Gia đình nào có lợn được chọn rất hãnh diện và cho rằng năm mới may mắn sẽ đến với gia đình mình.
 Lợn được dâng tế đều được tuyển chọn kỹ càng, nuôi dưỡng cẩn thận, chu đáo từ các năm trước. Lợn được dâng tế đều được tuyển chọn kỹ càng, nuôi dưỡng cẩn thận, chu đáo từ các năm trước.
 Những “ông lợn” này sẽ được làm thịt, trang trí đẹp mắt và lên kiệu chờ giờ đẹp để làm lễ dâng tế. Những “ông lợn” này sẽ được làm thịt, trang trí đẹp mắt và lên kiệu chờ giờ đẹp để làm lễ dâng tế.
 Lần lượt 17 “Ông lợn” của 10 xóm ở La Phù được dâng tế. Đúng 21h, người dân rước các “Ông lợn” vào đình. Lần lượt 17 “Ông lợn” của 10 xóm ở La Phù được dâng tế. Đúng 21h, người dân rước các “Ông lợn” vào đình.
 Sau khi làm lễ xong, các xóm làng sẽ rước các “ông lợn” trở lại nhà và chia lợn phát lộc cho các hộ gia đình. Sau khi làm lễ xong, các xóm làng sẽ rước các “ông lợn” trở lại nhà và chia lợn phát lộc cho các hộ gia đình.