Đi biển là thích da rám nắng lắm! Nhưng mà rám đến đen cháy thế này thì!!! Đi biển là thích da rám nắng lắm! Nhưng mà rám đến đen cháy thế này thì!!!
 Đặc sản, ăn đi ăn lại cũng phát ngấy lên đi được! Đặc sản, ăn đi ăn lại cũng phát ngấy lên đi được!
 Đi biển nhưng thực chất là nằm lì ở bể bơi thôi, tại lười đi quá mà! Đi biển nhưng thực chất là nằm lì ở bể bơi thôi, tại lười đi quá mà!
 Nhắm mắt vơ đại quà lưu niệm vì còn thời gian nữa đâu! Nhắm mắt vơ đại quà lưu niệm vì còn thời gian nữa đâu!
 Sau có mấy ngày đi du lịch mà nói năng như người bản địa luôn đó! Sau có mấy ngày đi du lịch mà nói năng như người bản địa luôn đó!
 Chụp ảnh thì ai mà chẳng thích nhưng ông trời có phải lúc nào cũng chiều lòng người đâu cơ chứ! Chụp ảnh thì ai mà chẳng thích nhưng ông trời có phải lúc nào cũng chiều lòng người đâu cơ chứ!
 Đi du lịch để xả stress, vậy mà lại thành “hành xác”! Đi du lịch để xả stress, vậy mà lại thành “hành xác”!
 Du lịch, đi bơi để giảm cân. No no! Du lịch, đi bơi để giảm cân. No no!
 Lúc đi thì sắm sửa thật nhiều, nhưng có mặc được mấy bộ đâu cơ chứ! Lúc đi thì sắm sửa thật nhiều, nhưng có mặc được mấy bộ đâu cơ chứ!
 Bị chặt chém ư. Đừng có mơ nhé, ngày đầu “tơ lơ mơ” mới bị lừa thôi! Bị chặt chém ư. Đừng có mơ nhé, ngày đầu “tơ lơ mơ” mới bị lừa thôi!
 Hiện thực phũ phàng vậy đó! Hiện thực phũ phàng vậy đó!
 Cứ sau mỗi chuyến du lịch trở về là hành lí lại quá tải! Cứ sau mỗi chuyến du lịch trở về là hành lí lại quá tải!