Chuyện ít biết về thiên tài từng bị gọi là 'THẰNG ĐẦN'
Video Sống

Einstein (1879 - 1955) có một tuổi thơ khác biệt hoàn toàn với bóng dáng “thiên tài” được biết đến như ngày nay