Câu chuyện 'Mẹ con nhà gấu' và bài học về động lực trong cuộc sống
Video Sống

Bạn chỉ thất bại khi ngừng cố gắng. Chẳng có con đường nào không có đích đến, và mọi con đường rồi cũng sẽ giao nhau về một điểm. Quan trọng là bạn phải tạo cho mình một quá trình, một mục tiêu.