Người mẹ trẻ bật khóc khi gặp lại con gái sau 3 năm
Video Sống

3 năm đi lao động nơi xứ người là từng ấy ngày chị không gặp được con. Khoảnh khắc sum họp sau 3 năm đầy nước mắt.