Người lính trở về
Video Sống

Chúng ta thường hay dùng cái nhìn thành kiến, phiến diện của mình để đối đãi với người khác. Hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của họ để có được những suy nghĩ thấu đáo hơn.