Người đàn ông cõng vợ đi du lịch khắp Trung Quốc
Video Sống

Hình ảnh ông Wang Xiaomin, 57 tuổi (Trung Quốc) cõng vợ đi du lịch các điểm danh thắng tại Trung Quốc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.