Câu chuyện cảm động về 2 người đàn ông và 1 ô cửa sổ bệnh viện, từ đó rút ra bài học về suy nghĩ tích cực trong cuộc sống
Video Sống

Trên thế giới này, không có gì tuyệt vời hơn là mang hạnh phúc đến cho người khác mà không màng đến những vấn đề của bản thân mình. Bởi vì, khi bạn chia sẻ hạnh phúc, thì hạnh phúc sẽ nhân đôi.