Saowatch

20:00 | 16-09-2020

Nói về việc lựa chọn chuyện tình đam mỹ làm chất liệu, Trung Quân biết: “Thành thật, Quân nghĩ bất kỳ ai cũng đã từng trải qua cảm giác từng thương một người mà mình không dám nói. Quân nghĩ câu chuyện thương thầm là một chuyện muôn thuở trong tình yêu tuổi học trò.