PHILLIP NGUYỄN THỪA NHẬN ĐÃ KHÓC VÌ SỐC, TIẾT LỘ VIỆC ARIANA THỬ DÙNG THUỐC ĐỂ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH!

Trần Nhật QuangĐăng lúc

Phillip Nguyễn đã lần đầu trực tiếp chia sẻ cảm xúc của mình với Saostar sau sự việc "chấn động" Ariana Grande huỷ show tại Việt Nam.

BÀI VIẾT

Trần Nhật Quang