MC Trấn Thành: '1 bài hát có thể hát 10 năm, nhưng 1 kịch bản hài chỉ diễn được 1 lần'

G.TĐăng lúc

Trấn Thành cho biết là một diễn viên hài khó hơn nhiều so với một ca sĩ.

BÀI VIẾT

G.T