Vì sao nhà ở Mỹ không có tường rào và song sắt phòng trộm?

Người Việt Nam vốn quen với việc kín cổng cao tường, đến cửa sổ cũng phải có song sắt phòng trộm. Trái lại tại Mỹ, đa số nhà ở không được thiết kế phòng trộm. Vì sao lại như vậy?

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận