Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới?

Từ ngàn xưa, người Do Thái đã xem tri thức là loại vốn đặc biệt vì có thể sinh ra tiền bạc và của cải, lại không bị cướp đoạt. Chỉ hơn 13 triệu dân nhưng chiếm 40% tỷ lệ người đoạt giải Nobel, Người Do Thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới. Một trong những bí quyết là dạy con từ nhỏ.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận