Nơi biến đổi rác thải thành…. tiền mặt

Trên toàn cầu, có khoảng 5 nghìn tỷ túi ni lông được sử dụng hàng năm, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nước nhựa được mua và 90% chai nước có chứa các hạt nhựa.Để giải quyết những vấn đề này Ngân hàng nhựa của David Katz và Shaun Frankson được thành lập từ năm 2013.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận