Những điều bạn sẽ hối tiếc khi về già

Cuộc đời là vậy, có những chuyện đã bỏ lỡ rồi không tìm lại được đâu.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận