Nhà trường từ chối lớp cá biệt, nhưng chỉ một câu nói, cô giáo trẻ đã thay đổi cuộc đời của học trò

Dưới đây là câu chuyện có thật, tại một trường trung học ở Mỹ, những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho. Nhà trường từ chối lớp cá biệt, nhưng chỉ một câu nói, cô giáo trẻ đã thay đổi cuộc đời của 26 học sinh .

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận