Nhà thờ Đức Bà Paris - Hơn 800 năm thăng trầm của 'Trái tim Paris'

Trải qua hơn 800 năm hình thành, nhà thờ Đức bà Paris được ví như "trái tim Paris". Khoảng 19h thứ Hai ngày 15/4 (giờ địa phương), Paris chấn động vì vụ hoản hoạn. Dù biến cố có xảy ra đi nữa, Nhà thờ Đức Bà Paris - công trình có lịch sử hơn 850 năm của nước Pháp rồi sẽ vẫn tráng lệ như thủa xưa.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận