Người phụ nữ tình nguyện đông lạnh cơ thể, cắt làm 27.000 lát mỏng phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học

Một người phụ nữ ở Denver, Mỹ, là người đầu tiên tình nguyện hiến xác theo dạng “kỹ thuật số” để phục vụ khoa học.Theo Daily Mail, Sue Potter chết năm 2015 ở tuổi 87, được đông lạnh cơ thể, cắt nhỏ thành 27.000 lát mỏng như sợi tóc, để phục vụ nghiên cứu.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận