Người đàn ông cõng vợ đi du lịch khắp Trung Quốc

Hình ảnh ông Wang Xiaomin, 57 tuổi (Trung Quốc) cõng vợ đi du lịch các điểm danh thắng tại Trung Quốc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận