Làm sao để biết trẻ đang bị bạo hành?

Gần đây, ngày càng nhiều vụ việc trẻ bị bạo hành ở trường hay bởi người trông trẻ bị đưa ra ánh sáng. Điều đó nói lên thực tế đáng báo động trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam hiện nay.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận

Kết nối cùng